Okoljska marjetica je znak Evropske unije za varstvo okolja in zagotavlja, da imajo izdelki in storitve v primerjavi z istovrstnimi izdelki, manjše negativne vplive na okolje. Za pridobitev okoljske marjetice morajo izdelki in storitve izpolnjevati visoke okoljske standarde in visoka merila glede uporabnosti.
Okoljsko marjetico v Sloveniji podeljuje ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje) pod pogoji določenimi s predpisi EU.

Varujmo naravo skupaj!

Življenje sredi narave terja tudi spoštljiv in čim bolj prijazen odnos do nje, zato smo v letu 2018 izpeljali energetsko sanacijo objekta, prav tako pa stremimo tudi k drugim zmanjšanjem vplivov na okolje, kot je npr. uporaba toplotne črpalke, uporaba vode iz našega vodnjaka, ločevanje odpadkov, kompostiranje, osveščanje gostov glede varovanja narave… Trenutno smo tudi v pridobivanju certifikata ECO LABEL- OKOLJSKA MARJETICA.
Prav tako se v težnji po sledenju načela »zero waste« poskušamo izogniti izdelkom za enkrato uporabo in jih zamenjati za izdelke brez embalaže.
Poseben poudarek dajemo tudi domačim in lokalno pridelanim surovinam iz katerih je skoraj v celoti pripravljen zajtrk, ki si ga lahko privoščite pri nas.