Naziv operacije:
INVESTICIJA V ENERGETSKO SANACIJO PENZIONA MIRJAM

 

Glavni cilj/namen operacije:
IZBOLJŠAVA ENERGETSKE IN SNOVNE UČINKOVITOSTI STAVBE

 

Z ukrepi želimo zmanjšati energetski in snovni vpliv na okolico, tako da smo izvedli ukrepe za zmanjševanje porabe vode, ukrepe za manj nastalih odpadkov, zmanjšali smo porabo energije z vgradnjo varčnih sijalk, s termostatskimi ventili, z osveščanjem predvsem zaposlenih o pomembnosti teh ukrepov in dolgoročnim pozitivnim vplivom.
Stavba ima v celoti nov toplotni ovoj, kar je najboljša dolgoročna naložba v smislu varčevanja z energijo. Namestilo se je novo sodobno toplotno črpalko zemlja/voda ter povečalo zemeljski kolektor. S sanacijo se je bistveno povečal delež obnovljivih virov energije.

 

NALOŽBA JE SOFINANCIRANA S STRANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ